Politika ochrany soukromí


1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
Správcem vašich osobních údajů je společnost ŽIDLE a spol. s.r.o.
se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00
identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198998
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zidleaspol.cz


2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
a) odpovědi na dotazy, které nám byly zaslány prostřednictvím formuláře zveřejněného na našich webových stránkách,
b) plnění uzavřených smluv (realizace objednávek, vyúčtování, komunikace),
c) vyřizování stížností a případných nároků, které jste podali,
d) našeho oprávněného zájmu (např. v případě nutnosti obhajoby proti nárokům vzneseným proti nám),
e) zasílání vám marketingových informací - pouze pokud jste s tím souhlasili.

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:
- jméno a příjmení,
- e-mailová adresa

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat následujícím kategoriím příjemců:
- subjektům zabývajícím se účetním a daňovým servisem naší společnosti,
- subjektům zabývajícím se právním servisem naší společnosti,
- subjektům zabývajícím se provozem a řízením našeho IT systému,
- subjektům poskytujícím nám kurýrní nebo poštovní služby,
- pojišťovnám, které odstraňují škody,
- státním orgánům nebo jiným subjektům oprávněným podle zákona – cílem vykonávání našich zákonných povinností.


3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
Údaje získané z formuláře, zveřejněného na našich webových stránkách, zpracováváme až do ukončení zpracování vašeho dotazu. Údaje získané v souvislosti s plněním smlouvy zpracováváme až do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky, které může být potenciálně výsledkem smlouvy, a v případě údajů požadovaných daňovými zákony – po dobu vyplývající z platných zákonů. Vaše údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme tak dlouho, dokud nepodáte námitku.


4. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. Proti neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, jsme zavedli přiměřená opatření technického i organizačního rázu.


5. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- právo na informace o zpracování osobních údajů
- právo na přístup k vašim údajům a obdržení jejich kopie
- právo na opravu osobních údajů
- právo na omezení zpracování osobních údajů
- právo na vymazání osobních údajů
- právo na předávání osobních údajů (dle technických možností)
- právo na vznesení námitek proti zpracování osobních údajů
- právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
- právo na podání stížnosti

Jak právo na výmaz uplatnit? Veškerá korespondence by měla být zasílaná poštou nebo e-mailem na adresu:
ŽIDLE a spol. s.r.o., Újezd 452/42, Praha 1 PSČ 118 00, e-mail: info@zidleaspol.cz

Vaše žádost by měla, pokud možno, přesně uvádět předmět požadavku. Pokud nebudeme schopni identifikovat osobu, která žádost podává nebo určit obsah žádosti, požádáme žadatele o další informace. Odpověď na žádost bude zaslána do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud bude nutné tuto lhůtu prodloužit, budeme vás informovat o důvodech takového prodloužení.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete stížnost řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 602 319 131.


6. INFORMACE O ZDROJÍCH ÚDAJŮ NEBOLI DOBROVOLNOST POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Pokud však neposkytnete údaje, které jsou nezbytné například k realizaci určitých služeb nebo zaslání odpovědi na vaše žádosti, může nám to zabránit v podniknutí určitých kroků.


7. INFORMACE O AUTOMATICKÉM ROZHODOVÁNÍ

Při návštěvě na naší webové stránce o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka nebo například chování na našich webových stránkách. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit ke konkrétní osobě.Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu)


8. COOKIES
Automaticky zpracováváme i cookies. Níže uvádíme pravidla pro ukládání informací na vašem zařízení a přístup k nim pomocí souborů cookies. „Zařízeními“ rozumíme elektronická zařízení, kterých prostřednictvím používáte naše webové stránky.

- Co to jsou soubory cookies
Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme díky tomu odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

- Rozlišujeme různé typy souborů cookies:
a. soubory session cookies – tyto soubory jsou uloženy ve vašem zařízení do chvíle ukončení spojení z daného prohlížeče; po ukončení relace jsou trvale odstraněny z paměti zařízení.

b. trvalé soubory cookies – tyto soubory jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstanou tam, dokud nebudou smazány; tyto soubory nejsou po ukončení spojení z daného prohlížeče nebo po vypnutí zařízení odstraněny.


Mechanismus souborů session cookies ani mechanismus trvalých souborů cookies neumožňují stahování z vašeho zařízení jakýchkoliv vašich osobních údajů nebo důvěrných informací.

Soubory cookies nám umožňují opravovat a vylepšovat naše webové stránky. Dávají nám také možnost analyzovat informace, které neobsahují osobní údaje – pro statistické účely a pro zjištění zájmu o konkrétní části našich webových stránek.

- Naše vlastní soubory cookies používáme aby:
a. přizpůsobit obsah našich webových stránek preferencím uživatelů,

b. optimalizovat využití našich webových stránek,

c. ukládat historii webových stránek navštívených na našim serveru, abychom mohli doporučit relevantní obsah,

d. zjistit základní parametry vašeho zařízení, aby správně zobrazit naše webové stránky,

e. ověřovat zdroje přesměrování uživatelů na naše webové stránky,

f. vytvářet statistiky (anonymní) pro zlepšování našich webových stránek,

g. zajistit bezpečnost a spolehlivost našich webových stránek.


- Externí soubory cookies používáme aby:
a. shromažďovat obecné a anonymní statistické údaje prostřednictvím Google Analytics (správce souborů cookies: Google Inc. se sídlem v USA),

b. popularizovat naše webové stránky pomocí sociálních sítí,

c. prezentovat multimediální obsah na našich webových stránkách, stahován z externích webových serverů (youtube.com; správce souborů cookies: Google Inc. se sídlem v USA).9. NASTAVENÍ/ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIES

Tato nastavení můžete provést ve svém prohlížeči, aby vás informoval o zasílání souboru cookies nebo aby soubory cookies odmítal.Podrobné informace o tom, jak vypnout soubory cookies, naleznete v nastavení softwaru (webový prohlížeč). V souborech cookies můžete kdykoli provést změny.

Soubory cookies můžete také ze zařízení kdykoli smazat. Níže naleznete odkazy, které popisují, jak zakázat soubory cookies v několika nejoblíbenějších internetových prohlížečích:
a) Google Chrome – vypnutí souborů cookie v prohlížeči Chrome
b) Mozilla Firefox – vypnutí souborů cookie ve Firefoxu
c) Internet Explorer – vypnutí souborů cookie v Internet Explorer
d) Opera – vypnutí souborů cookie v Opeře

Omezení používání souborů cookies však může mít vliv na některé funkce dostupné na našich webových stránkách.
V Praze dne 24. 5. 2018